Art-O-Matic

Art-O-Matic värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid hög nivå av dataskydd. För att tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation).

1. Allmänt

I vår integritetspolicy förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och varför cookies används på vår hemsida. Denna policy beskriver också dina rättigheter som besökare på vår webbplats eller som kund.

I denna policy kallas Art-O-Matic AB, 556439-5571 för Art-O-Matic och är personuppgiftsansvarig. Du eller ditt företag kallas för besökare eller kund.

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Vid frågor om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta: Art-O-Matic AB, Inger Svendsen, e-post: inger@artomatic.se

2. Personuppgiftsansvar

Art-O-Matic är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in om er som kund eller besökare på vår webbplats. Det gäller personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss via hemsidan, på telefon, e-post eller på annat sätt.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Art-O-Matic kan samla in om dig som kund är:

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Faktureringsuppgifter

De personuppgifter Art-O-Matic kan samla in om dig som besöker artomatic.se är:

 • IP-adress, browsinställningar och information om din användning av vår webbplats
 • Cookies, se mer under avsnittet 7. Hur används cookies?
 • Kontaktuppgifter vid kontakt via formulär

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 • För att kunna fullgöra våra förpliktelser och tillhandahålla våra tjänster.
 • För att kunna lämna relevant information till dig som kund eller besökare.

5. Rättslig grund för behandlingen

Avtal - Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och fullgöra de avtal vi har med våra kunder.

Intresseavvägning - Viss behandling av personuppgifter som vi utför baseras på en intresseavvägning, till exempel att kunna skicka erbjudanden om våra tjänster. Art-O-Matic behandlar inga känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Samtycke - Viss behandling av personuppgifter görs med stöd av ett samtycke. I dessa fall har den registrerade personen samtyckt till lagring/behandling och kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen.

Rättslig grund - I vissa fall kan Art-O-Matic ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

7. Hur används cookies?

Art-O-Matics webbplats använder kakor (cookies). Du som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur du kan välja bort dem.

När en webbläsare hämtar sidor från en webbplats kommer inte webbplatsen ihåg att den nyss haft kontakt med samma webbläsare. En kaka används för att spara information mellan besöken, så att webbplatsen kan känna igen en återkommande besökare. Varje hämtning är ett separat besök. En kaka kan exempelvis innehålla information om inloggning eller inställningar på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor: temporära och permanenta

Temporära kakor, eller sessionskakor, sparas ingenstans utan försvinner när du stänger webbläsaren. De innehåller tillfällig information mellan sidhämtningar. Permanenta kakor sparas som en fil på datorn under kortare eller längre tid, och används för att spara inställningar och information från ett besök till nästa. Vissa permanenta kakor kan användas för att spåra en användares besök på flera olika webbplatser.

Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du blockera permanenta kakor och ändå tillåta sessionskakor. I hjälpfunktionen i din webbläsare får du information om hur du ändrar cookie-inställningarna eller raderar kakor från din hårddisk.

Art-O-Matic lagrar information om:

 • du accepterar cookies eller inte

Art-O-Matic använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder vår webbplats. Informationen som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google.

Google Analytics lagrar information om:

 • när du besökte webbplatsen första gången
 • när du besökte webbplatsen senast
 • när ditt nuvarande besök påbörjades
 • hur många gånger du besökt webbplatsen
 • vilken webbläsare du använder
 • hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Google Tag Manager lagrar information om:

 • återkommande besökare
 • hur du navigerar på vår webbplats

8. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Art-O-Matic om hur vi behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du kan ta tillbaka eventuellt samtycke till insamling och få dina uppgifter raderade om inga lagliga hinder finns.

9. Utlämning av information till tredje part

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

10. Ändring av integritetspolicy

Art-O-Matic har rätt att ändra och uppdatera Integritetspolicyn löpande. Senast uppdaterad version finns tillgänglig på vår hemsida.